Opslag

Opslaget ikke længere aktivt

Sjælland

Driftschef

Resumé af virksomheden - der skriver nedenstående om sig selv

Næstved Fjernvarme er et forbrugerejet selskab med ca. 5.300 kunder. Vi leverer ca. 200.000 Mwh til ledningsnettet om året. Varmen bliver hovedsageligt produceret som affaldsvarme. Som spids- og reservelast har vi 6 kedelcentraler med i alt 13 naturgasfyrede kedler.

Vi leverer varme til ca. 55% af Næstved by, og forventer at ekspandere de kommende år, som følge af den grønne omstilling, hvor naturgas skal udfases til fordel forvedvarende energikilder. Vores nye moderne domicil på Maglemølle skaber rammenfor en attraktiv og spændende arbejdsplads, hvor du selv tilrettelægger arbejdsdagen og prioriterer afdelingens opgaver.

Vi stiller nyeste teknologi til rådighed og ”går ikke ned på udstyr.” Selskabet ledes efter mål og værdigrundlag i en nøje afstemt strategiplan, hvor ledere og medarbejdere i stor grad bestemmer vejen til målene.

Jobbeskrivelse

Titel: Driftschef

Refererer til: Direktøren

Ansvarsområde:

Du er ansvarlig for forsyningssikkerhed og levering a fjernvarme frem til den enkelte husstand.

 • Du er en faglig stærke maskinmester, som har stor lyst til at lede og fordele arbejdet i driftsafdelingen med 5 driftsassistenter, som deles om vagten.
 • Du skal kunne indgå i vagtordningen ved sygdom eller lignende.
 • Forsyningssikkerheden sikres ved høj vedligeholdelsesstand på diverse anlægskomponenter som omløbsskabe, brønde, pumper, gaskedler og vekslere mv.
 • Organisatorisk refererer du til selskabets direktør og indgår i ledergruppen på linje med de øvrige chefer for anlægs-, administrations- og kundeafdelingen.
 • Ledergruppen deltager og kommer med input til bestyrelsen ved det årlige strategiseminar, hvor selskabets overordnede strategi fastlægges.                                                  Fremtiden: På sigt vil stillingen også omfatte ansvaret for anlægsaktiviteter, samt souchef-funktionen.

Nøgle opgaver

 • Udarbejdelse og gennemførsel af vedligeholdelsesplaner med tilhørende budgetter.
 • Løbende driftsoptimering, herunder sikre det rette tryk og temperatur til den enkelte husstand.
 • Drift, udvikling og vedligeholdelse af SRO-systemet (800XA), herunder IT-sikkerhed.
 • Gennemførsel af medarbejder-udviklingssamtaler, herunder fastlæggelse af kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder.
 • Ansvarlig for ejendomsvedligeholdelse og -drift.
 • Gennem involvering, uddelegering og klare rammer sikre en arbejdskultur, der er præget af arbejdsglæde og engagement.
 • Antal medarbejdere: 18

Personprofil

Bopæl: I acceptabel køre afstand

Fremmedsprog: Engelsk

Faglig baggrund: Du har erfaring med driftsledelse i en virksomhed med mange variabler og høj kompleksitet.

Du har økonomisk og juridisk indsigt.

Det er en fordel, at du har erfaring fra fjernvarmeområdet. Det er dog ikke et krav.

Du har gode formidlingsevner i skrift og tale – både på dansk og engelsk.

Teoretisk baggrund: Du har en teknisk uddannelse som maskinmester eller lign.

 

Personlige egenskaber

Som person skal du være systematisk, positiv, nysgerrig med udpræget trang til at gøre tingene lidt bedre end i går.

Du er parat til løbende at udfordre eksisterende forretningsgange og procedurer.

Du skal være en holdspiller, der giver rum og udfoldelsesmuligheder for medarbejderne og derved skabe arbejdsglæde.

Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Du har en positiv tilgang til arbejde og samarbejde og er åben og inddragende, giver frihed under ansvar og motiverer medarbejderne til ejerskab for opgaverne.

Du optræder som en synlig og stærk operativ leder, der har engagement, højt energiniveau og gennemslagskraft.

Du bevarer overblikket – også i en travl hverdag og pressede situationer.

I samarbejde udstråler og udviser du tillid og respekt, og du holder fokus på at opnå aftalte resultater.

 

Henvendelse og ansøgning

Fortrolig henvendelse kan ske til partner Stig Andersen på tlf. 28346465

ANSØGNING via linket Opret ansøgning placeret oven over denne stilling.