Opslag

Opret ansøgning

Sønderjylland

Adm. Direktør byggeindustrien

Med reference til bestyrelsen, har direktøren har det overordnede ansvar for økonomi, fortsatte vækst og positive udvikling.

Nøgleopgaver                       

Skal være den drivende kraft i udviklingen af den samlede virksomhed herunder opstille mål, udvikle strategier og gennemføre taktiske og operationelle tiltag.

Varetage den overordnede strategiske og operationelle ledelse af virksomheden. Herunder:

  • Vækste virksomheden – videreudvikling af eksisterende kundemasse, produktprogram og virksomhedens produktionsapparat.
  • Penetrering i og fastholdelse af nye kunder og markeder.
  • Organisering og medarbejderudvikling således at organisationen altid er i stærkeste opstilling i forhold til de givne mål. Der er tale om at motivere, lede og udvikle et team af specialister, fagfolk, funktionærer og produktionsmedarbejdere.
  • Have blik for optimering, lean og effektivisering, hvor det giver mening- og under hensyntagen til den eksisterende virksomhedskultur.
  • Effektiv markedsovervågning

Endvidere kontinuerligt foretage en løbende vurdering af virksomhedens samlede forretningsgrundlag. Herunder vision, koncept og forretningsidé. Grøn omstilling er et vigtigt pejlemærke i virksomhedens fremtidige udvikling.

I forbindelse med løsning af ovennævnte opgaver, må der forventes et større antal rejsedage i ind- og udland om året.

 

Personprofil

Dansk i skrift og tale samt engelsk og tysk på forhandlingsniveau.

Teoretisk uddannelse

En kommerciel baggrund kombineret med en teknisk uddannelse eller omvendt. F.eks. en produktionsuddannelse, ingeniør, arkitekt, HD el.lign.

Faglig baggrund

Direktøren har dokumenterede gode ledelsesmæssige og kommercielle resultater.

Gerne erfaring enten fra en tilsvarende stilling eller fra et job på chef- eller overordnet lederniveau.

Den kommende direktør bør have en god forretningsmæssig forståelse og desuden have erfaring fra arbejde med strategiske/ ledelsesmæssige indfaldsvinkler.

Det er samtidig vigtigt, at vedkommende også har erfaringer fra en producerende virksomhed og dermed kender til sammenhængen mellem produktion, logistik og salg.                                    

Personlige egenskaber

Den nye direktør må kunne markere sig som en synlig leder, der på en naturlig måde kan placere sig som et respektfuldt midtpunkt inden for sit ansvarsområde.

Direktøren skal være en god dialogpartner med en direkte og ukompliceret kommunikationsform og være god til tværorganisatorisk samarbejde på tværs af virksomheden og dens interessenter.                       

 

Ansøgning

Fortrolig henvendelse kan ske til konsulenterne Preben Svendsen tlf. 40441493 eller John Lohff på 20810130.

Ansøgning ved hjælp af linket ”Opret ansøgning” placeret oven over denne stilling.